Skip to Content

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Οι εταιρίες του Ομίλου Brink’s Hellas (Brink’s Mykonos SA, Brink’s Security Services SA, Brink’s Cash & Valuable Services SA και Brink’s Aviation Security Services SA).

Προσωπικά δεδομένα

Τα αναφερόμενα στην Φόρμα επικοινωνίας.

Σκοπός επεξεργασίας

Σκοπός της συλλογής των παραπάνω δεδομένων είναι η επικοινωνία της Brink’s μαζί σας για την αναζήτηση της πιθανότητας επαγγελματικής συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Νομική βάση επεξεργασίας

Η συγκατάθεσή σας δια της συμπλήρωσης της Φόρμας επικοινωνίας

Πρόσβαση στα δεδομένα

Αποδέκτες των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι αρμόδιοι για την εκάστοτε επεξεργασία τους υπάλληλοι της Brink’s, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Διαβίβαση των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σας σε άλλους τρίτους, εκτός Brink’s, δεν λαμβάνει χώρα. Οι εταιρίες του Ομίλου της Brink’s εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται από τους ανωτέρω επιφορτισμένους υπαλλήλους της Brink’s σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή και θα διαγράφονται δύο (2) μήνες μετά την τελευταία επικοινωνία τους μαζί σας, δυνάμει της οποίας θα προκύπτει ότι δεν ενδιαφέρεστε για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από τη Brink’s προς το πρόσωπό σας.

Δικαιώματα

Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

i. Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης.

ii. Δικαίωμα πρόσβασης.

iii. Δικαίωμα διόρθωσης.

iv. Δικαίωμα περιορισμού.

v. Δικαίωμα εναντίωσης.

vi. Δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo.brinkshellas@brinksinc.com ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της έδρας μας. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.